Mennesker og meninger

Debatsiderne er til for alle, der ønsker at diskutere økologien og dens interessenter, herunder Økologisk Landsforening. Der er dog en række betingelser for, at et debatindlæg kan blive bragt, da det er vigtigt at holde debatten saglig og i en god tone med respekt for modparten.

Send indlægget til hhk@okologi.dk og skriv "debat" i emnefeltet.

Indlæggene skal:

  • Tale ind i debatten om fremtidens fødevareproduktion i sammenhæng med økologi, bæredygtighed eller andet, der vedrører økologien såsom lovmæssige problemstillinger, Økologisk Landsforenings politik eller events.
  • Have en vis form for væsentlighed/aktualitet.
  • Ledsages af skribentens navn og profession
  • Indlæg, der omhandler interne forhold i Økologisk Landsforening, vil som udgangspunkt kun blive bragt i avisen, da den i modsætning til Økologisk Nu retter sig specifikt til foreningens medlemmer

Indlæggene må ikke:

  • Være i strid med lovgivningen eller hadfremmende, racistiske, injurierende eller nedgørende (fx brug af skældsord eller øgenavne).
  • Være baseret på faktuelle fejl (redaktionen faktatjekker dog ikke indlæg, men reagerer, hvis den opdager fejl).
  • Bære præg af spam/gentagelser eller en koordineret aktion/trolling-adfærd.
  • Være udpræget reklame for et produkt – dog vil der givetvis opstå situationer, hvor indholdet er så relevant for debatten, at indlægget godt kan bringes, selvom det omtaler et eller flere produkter.


Vi forbeholder os retten til at skære i indlæggenes længde, redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl. Vi kan ikke love, at alle indlæg bliver optaget.


Forrige Side 3 af 20 Næste

Skal vi kunne købe danske økologiske æg i fremtiden?

DEBAT: Fugleinfluenza, brystbensbrud, højere omkostninger og lavere afregningspriser har ramt de økologiske ægproducenter hårdt. Spørgsmålet er, om vi kigger ind i en fremtid med en uddøende økologisk ægproduktion i Danmark? skriver ægproducent Lars Bredahl.

23-03-2022 4 minutter Debat,   Æg og fjerkræ

Opråb til Rasmus Prehn fra 10 organisationer

10 grønne organisationer har sendt et åbent brev til fødevareministeren, hvori de advarer mod at lempe grønne krav til landbruget og opfordrer til en omstilling af landbruget mod færre husdyr og en mindre foderproduktion.

17-03-2022 6 minutter Bæredygtighed,   Politik

Virksomhedsudvalget: Sig ja til den nye struktur

DEBAT: Det er virksomhedernes ønske at få en større stemme, så at der kommer en bedre balance imellem de forskellige interessenter i Økologisk Landsforening. Så brug din virksomheds stemme og bak op om det nye forslag.

03-03-2022 2 minutter Generalforsamling 2022,   Debat

Sådan kan vi organisere og videreudvikle Økologisk Landsforening

DEBAT: Jeg forstår ikke helt den frygt, der er, for at man mister indflydelse, hvis den nye struktur i ØL vedtages. Et repræsentantskab vil opfylde det krav, der stilles, om et bredt medlemsdemokrati.

03-03-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Bredden er vores styrke og akilleshæl

LEDER: ØL arbejder for at sluge sin egen medicin om den transformation, vi skal igennem for også at forny vores organisation. Meget lykkes, men Rom blev ikke bygget på en dag. Med mine ni år som medspiller og vidne er det gået for langsomt. Vi er ikke alene forud for vores tid, vi er også til tider vores egen værste fjende, skriver afgående formand Per Kølster i sin sidste leder.

03-03-2022 6 minutter Leder,   Økologisk Landsforening

Tak for det faglige ryk fremad

DEBAT: Det kan meget vel vise sig, at vi i fremtiden vil sige, at det var et vigtigt og fremsynet skridt, vi tog i 2022, hvis Økologisk Landsforening vedtager en ny struktur.

01-03-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening skal fortsat være en forandrende kraft

DEBAT: Bestyrelsens forslag til organisatorisk fornyelse handler især om at forandre ledelse og tilføre mere indirekte demokrati gennem et repræsentantskab. Vi er på ingen måder overbeviste om, at det er den rigtige vej at gå på den måde at indskrænke generalforsamlingens mandat.

01-03-2022 5 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Er vi reelt ved at udvande generalforsamlingen i Økologisk Landsforening?

DEBAT: Hvis bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmodellen bliver vedtaget, kan jeg frygte, at vores generalforsamling - dermed også en del af vores forenings sammenhængskraft - ender med at blive udvandet

01-03-2022 5 minutter Debat,   Generalforsamling 2022

Ny struktur giver os indflydelse og tid til det faglige

DEBAT: I dag bliver udvalgene hørt enkeltvist, når bestyrelsen har forslag. Det betyder, at vi sjældent hører, hvad vores kolleger i de andre udvalg mener om forskellige emner. Det kan en ny struktur hjælpe på.

23-02-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Sådan kan vi styrke ØL's fagudvalg

DEBAT: Der er behov for, at rummet for engagement, samtale og debat udvides, så fagudvalgene også fremover kan fungere som drifkraft og være på forkant med økologien. Derfor foreslår vi dannelse af Fagligt Forum i Økologisk Landsforening.

23-02-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Forrige Side 3 af 20 Næste